powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

ZAPRASZAMY DO KONSULTOWANIA PROJEKTÓW PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY POWIATU Z NGO na lata 2020 i 2020-2024

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
na podstawie Uchwały Nr 90/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie konsultacji projektu „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024”

ogłasza konsultacje

"Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024”

oraz 
na podstawie Uchwały Nr 91/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie: konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”

ogłasza konsultacje

„Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”

Termin konsultacji: Konsultacje będą prowadzone w terminie od dnia 31.05.2019r. do dnia 06.06.2019r.

Formy konsultacji: Konsultacje będą przeprowadzone pisemnie w następującej formie:

1) Na podstawie wypełnionych przez organizacje ankiet odnośnie programu, a opracowanych w Zespole ds. Promocji Powiatu,

2) Na podstawie otrzymanych stanowisk w sprawie programu drogą poczty tradycyjnej lub elektronicznej (mailem) lub faksem.

Wszelkie opinie, wnioski odnośnie programu należy przesyłać w formie wypełnionej ankiety (Program i Ankieta do pobranie ze stron internetowych www.powiatstrzelecki.pl , www.bip.powiatstrzelecki) lub sformułowanego w dowolny sposób stanowiska w sprawie programu drogą:

- pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op.
Zespół ds. Promocji Powiatu
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

- faksem na nr tel.:  (77) 4401 701
- e-mailem na adres:  pp@powiatstrzelecki.pl  /z tematem KONSULTACJE PROGRAMU/

Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego. Stanowiska anonimowe lub niezawierające informacji, o których mowa wyżej, nie będą rozpatrywane.

Uczestnicy konsultacji: W konsultacjach biorą udział wszystkie organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

Projekt programów oraz Ankiety są opublikowane:

- na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.pl w dziale Aktualności,

- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatstrzelecki.pl w dziale Ogłoszenia/Ogłoszenia Zarządu Powiatu,

- oraz będą dostępne w Zespole ds. Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op. przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach Op.

 

PDFUCHWAŁA konsultacje programu wieloletniego 2020-2024.pdf (1,24MB)
PDFprojekt - PROGRAM wieloletni 2020-2024.pdf (529,05KB)
DOC2020 ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH - program wieloletni.doc (50,00KB)


PDFUCHWAŁA konsultacje programu rocznego 2020.pdf (1,27MB)
PDFprojekt - PROGRAM roczny 2020.pdf (630,02KB)
DOC2020 ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH - program roczny.doc (55,00KB)
 

 

 

 

 

Na skróty