powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Pszenica ozima

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

Województwo: opolskie

Powiat:  Strzelce Opolskie

Agrofag: Mszyce

Roślina: Pszenica ozima

Data publikacji komunikatu: 06.06.2019 r.

 

Na plantacjach pszenicy ozimej pojawiły się mszyce.

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 

Na pszenicy ozimej można spotkać następujące gatunki mszyc: mszycę zbożową, czeremchowo-zbożową, różano-trawową. Mszyca zbożowa żeruje głownie na kłosach, ale także na liściu flagowym. Mszyca czeremchowo-zbożowa zasiedla głównie dolne liście u podstawy źdźbeł, później liście wyżej położone i kłosy. Mszyca różano-trawowa żeruje głównie na najstarszych liściach. Występuje zwykle niezbyt licznie, ma mniejsze znaczenie.

 

Warunki sprzyjające rozwojowi mszyc to:

  • sucha pogoda i umiarkowana temperatura (w wysokiej temperaturze mszyce giną)
  • stosowanie wysokich dawek nawozów azotowych

 

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się  w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości tj.:

  • od fazy strzelania w źdźbło do fazy przed kłoszeniem, jeśli stwierdzamy na 100 losowo wybranych źdźbłach – średnio 5 mszyc na 1 źdźbło (dla mszycy czeremchowo - zbożowej)
  • od fazy pełni kłoszenia do początku fazy dojrzałości mlecznej, jeśli stwierdzamy na 100 losowo wybranych źdźbłach – średnio 5 mszyc na 1 kłos (dla mszycy zbożowej)

 

Ograniczyć występowanie mszyc można także poprzez ochronę gatunków organizmów pożytecznych m.in.: biedronek, bzygowatych, złotooków.

Na skróty