powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Wyniki konsultacji wieloletniego i rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

WYNIKI KONSULTACJI

Projekty:

- „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024”

- „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”

zostały skonsultowane w sposób określony w Uchwale nr XLVIII/406/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.10.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego oraz w Uchwale Nr 90/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie konsultacji projektu „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024” i w Uchwale Nr 91/2019 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020”.

Konsultacje obydwu projektów w formie pisemnej poprzez składanie ankiet i stanowisk drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej i faksem odbyły się w dniach od 31.05.2019r. do 06.06.2019r.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona:

  • na stronie internetowej powiatu,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicach informacyjnych w budynku urzędu.

W efekcie przeprowadzonych konsultacji obydwu projektów  w formie pisemnej poprzez składanie ankiet i stanowisk drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej i faksem nie wpłynął żaden wniosek ani ankieta.

Na skróty