powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

NUDZISZ SIĘ? Skorzystaj z płatnych staży lub praktyk.

Już od 01 lipca 2019 roku pierwsi uczniowie szkół zawodowych z terenu powiatu strzeleckiego tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem i Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy  rozpoczynają płatne  staże i praktyki u Pracodawców.

Praktyki i staże są realizowane przez Powiat Strzelecki w ramach projektu pn.: „Zawodowi Zawodowcy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdy staż trwa 150 godzin. Uczniowie po odbyciu stażu/praktyki otrzymają wynagrodzenie tzw. Stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku. Powiat Strzelecki jako realizator projektu gwarantuje również zwroty kosztów dojazdu,  zakwaterowania lub wyżywienia. Docelowo w projekcie z tej formy wsparcia ma skorzystać 228 uczniów.  Jest to idealna forma wsparcia, która uzupełnia zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane zgodnie z podstawa programową a dodatkowo pozwoli uczniom poznać tajniki prowadzenia działalności gospodarczej, zapoznać się bezpośrednio z warunkami jakie panują na rynku pracy.

 W związku z powyższym serdecznie zachęcamy uczniów do udziału w stażach i praktykach nawet w okresie wakacyjnym.

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich,
ul. Jordanowska 2, Strzelce Opolskie pok. 304 po dokumenty i więcej informacji.

Zapraszamy do współpracy również pracodawców chętnych przyjąć stażystów do pracy. Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 77 440 17 91.

 

Na skróty