powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Nowe programy współpracy Powiatu Strzeleckeigo z NGO - roczny i wieloletni - uchwalone


 


Rada Powiatu Strzeleckiego w dniu 26 czerwca 2019 uchwaliła "Roczny program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020", a także "Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2024".

Obydwa dokumenty dostępne są poniżej.

PDFROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY 2020 (593,28KB)">ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY W ROKU 2020

PDFWIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY 2020-2024.pdf (607,97KB)">WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY NA LATA 2020-2024

 

 

 

 

 

Na skróty