powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Omacnica prosowianka

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

Województwo: opolskie

 

Powiat:  Strzelce Opolskie

Agrofag: Omacnica prosowianka

Roślina: Kukurydza

Data publikacji komunikatu: 10.07.2019 r.

Plantacjom kukurydzy zagraża omacnica prosowianka. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania omacnicy prosowianki na plantacjach kukurydzy należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 

Lot  motyli i składanie jaj trwa od połowy czerwca do końca sierpnia. Do określenia masowego lotu motyli omacnicy prosowianki stosuje się pułapki odławiające, które rozmieszcza się na plantacji w połowie czerwca. Składaniu jaj sprzyja sucha i ciepła pogoda. Larwy wylęgają się po około 7-15 dniach. Objawy żerowania najlepiej widoczne są pod koniec sierpnia (otwory o średnicy 3-4 mm z widocznymi trocinami). W Polsce omacnica prosowianka daje 2 pokolenia.

 

Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w fazie wyrzucania wiech (przed pyleniem).

W rejonach corocznego, licznego występowania tego szkodnika, stwierdzenie pierwszego motyla i/lub pierwszych złóż jaj jest sygnałem do wykonania w ciągu 7-10 dni pierwszego zabiegu zwalczającego, zaś w rejonach mniejszej liczebności szkodnika, stwierdzenie 5 larw na 10 roślinach lub 6-8 złóż jaj na 100 roślin.

Stwierdzenie uszkodzenia 15% roślin kukurydzy uprawianej na ziarno, lub uszkodzonych 30-40% roślin kukurydzy uprawianej na kiszonkę w roku poprzednim stanowi również próg zagrożenia, który powinno się uwzględniać przy planowaniu walki ze szkodnikiem w roku bieżącym.

 

Ograniczyć występowanie szkodnika można także pośrednio poprzez:

rozdrobnienie i głębokie przyoranie resztek pożniwnych,

niszczenie i usuwanie z plantacji chwastów o grubych łodygach

prawidłowy płodozmian

zrównoważone nawożenia azotem.

Na skróty