powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zakończono budowę Etapu I – budowy chodnika na ulicy Mickiewicza

Zadanie zlokalizowane jest w ciągu na odcinku od km 0+000,00 do 0+232,80.

Początek przeznaczonego do budowy odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2275 O, ul. Mickiewicza Etap 1 – km 0+000,00 – umiejscowiony jest w obrębie zjazdu na posesję nr 18 na końcu istniejącego odcinka chodnika, a przewidziany koniec budowy chodnika zlokalizowany jest w km 0+232,80.

Etap 1 obejmuje odcinek długości 232,80 m. Przyjęto do realizacji roboty m. in.:

  1. budowa ścieżki pieszo-rowerowej,
  2. budowa zjazdów do posesji,
  3. budowa odwodnienia obejmująca: studnie wpustowe 4 szt., studnie chłonne 4 szt., przykanaliki z rur PVC łączące studnie wpustów ulicznych ze studniami chłonnymi,
  4. budowa ścieku przykrawężnikowego,
  5. regulacja wysokościowa zaworów przyłączy wodociągowych,

 

Roboty były wykonywane w okresie od 21.06.2019 r. do dnia 24.07.2019 r. Końcowy odbiór techniczny został przeprowadzony w dniu 01.08.2019 r. Całkowita wartość robót wyniosła 172.581,13 zł. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem Gminy Strzelce Opolskie, wynoszącym 50% kosztów.

IMG_20190801_112700.jpeg

Foto: https://www.facebook.com/starostwostrzeleckie/photos/pcb.2447296868659722/2447271675328908/?type=3&theater

Na skróty