powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

 

KOMUNIKAT nr 03/2019

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dotyczy wodociągu Sieroniowice zaopatrującego miejscowości: Sieroniowice, Jaryszów, Balcarzowice, Nogowczyce, Grzeboszowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 12 sierpnia 2019r. stwierdził przekroczenie parametru mikrobiologicznego. W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

Wodę z kranu można spożywać tylko po przegotowaniu - powinna wrzeć przez 2-3 minuty w otwartym naczyniu.

Woda z kranu może być używana do utrzymania higieny osobistej, kąpieli oraz spłukiwania toalet, mycia podłóg i innych celów domowych.

Woda, jedynie po przegotowaniu może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych.

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny, tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego na poziomie nie wyższym niż 0,3 mg/l. Może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu i smaku wody, ale nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Woda warunkowo przydatna do spożycia.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Na skróty