powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Petycje

Odpowiedź na petycję w zakresie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności - Uchwała Nr LII/459/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 kwietnia 2023

Petycja  w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

Uchwała Nr XLIX/435/23 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w drogi powiatowej nr 1441 Zimna Wódka - Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja"

Odpowiedź na petycję dotyczącą kontynuacji zadania pn.:"Przebudowa drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie w m. Lichynia ul. Daszyńskiego"

Petycja w sprawie dokończenie budowy chodnika na ul.1 Maja w Jaryszowie

Petycja w sprawie prac budowlanych na ul. Daszyńskiego w Lichyni z dn.13.10.2022 r.

Odpowiedź na petycję w sprawie budowy ścieżki rowerowej w m. Olszowa przez Zimną Wódkę do m. Jaryszów w pasie drogi powiatowej nr 14550 i nr 14410 z dn. 27.10.2021 r.

Petycja w sprawie budowy ścieżki rowerowej w m. Olszowa przez Zimną Wódkę do m. Jaryszów w pasie drogi powiatowej nr 14550 i nr 14410 z dn. 28.07.2021 r.

Petycja w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich z dnia 31.07.2019

Uzupełnienie petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich z dnia 20.08.2019

Petycja w sprawie nieuprawnionego ruchu samochodów ciężarowych przez centrum miejscowości Leśnica z dnia 30.06.2019

Petycja w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa -Ujazd ul. Ujazdowska w m. Zimna Wódka na odcinku od posesji nr 54 do końca miejscowości z dnia 20.11.2019

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 31.05.2020

Na skróty