powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Petycje

Petycja w sprawie budowy ścieżki rowerowej w m. Olszowa przez Zimną Wódkę do m. Jaryszów w pasie drogi powiatowej nr 14550 i nr 14410 z dn. 28.07.2021 r.

Petycja w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich z dnia 31.07.2019

Uzupełnienie petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich z dnia 20.08.2019

Petycja w sprawie nieuprawnionego ruchu samochodów ciężarowych przez centrum miejscowości Leśnica z dnia 30.06.2019

Petycja w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa -Ujazd ul. Ujazdowska w m. Zimna Wódka na odcinku od posesji nr 54 do końca miejscowości z dnia 20.11.2019

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego z dnia 31.05.2020

Na skróty