powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Wybory do Strzeleckiej Rady Młodzieżowej

SSA40777.jpeg17 listopada 2014 roku, dzień po wyborach samorządowych, odbyły się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich wybory do Strzeleckiej Rady Młodzieżowej.
Wybory te zorganizowano z inicjatywy Strzeleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej w Strzelcach Opolskiej, które podjęło decyzję o reaktywowaniu Strzeleckiej Rady Młodzieżowej, bowiem znakomicie funkcjonowała i wpisywała się w ideę społeczeństwa obywatelskiego.
W głosowaniu uczestniczyło 486 uczniów z 26 klas obecnych tego dnia w szkole. 
Społeczność uczniowska zgłosiła 7 kandydatów do Strzeleckiej Rady Młodzieżowej:
1. Aneta Drewniok kl. II tek
2. Zuzanna Grysko kl. II tek
3. Dominik Król IV tot a
4. Amadeusz Pinkawa kl. IV ts
5. Michał Plata kl. IV tot a
6. Andrzej Osadnik kl. IV tmel
7. Mateusz Wyspiański kl. IV tot a
Wybory odbyły się w mieszczącej się w naszej szkole siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w atmosferze i klimacie wyborów samorządowych.
Przygotowane listy wyborcze młodzież wrzucała do prawdziwej urny, głosy przeliczyła specjalnie powołana do tego celu komisja. 
Dla uczniów takie wybory miały duże znaczenie – mogli wybrać spośród siebie swoich przedstawicieli i zadecydować o tym, kto będzie ich reprezentować na zewnątrz i walczyć o realizację ambitnych młodzieńczych planów i zamierzeń. Głosowanie przygotowuje młodzież do udziału w prawdziwych wyborach samorządowych i parlamentarnych, uczy odpowiedzialności za oddany głos.
Spośród zgłoszonych kandydatów największą liczbę głosów zdobyli: Aneta Drewniok 
z klasy II tek i Amadeusz Pinkawa uczeń klasy IV Ts i to oni będą reprezentować naszą szkołę w pracach Strzeleckiej Rady Młodzieżowej. 
Serdecznie im tego gratulujemy i mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą mogli liczyć na swoich przedstawicieli.
Opiekunki Samorządu Uczniowskiego


Źródło: CKZiU

Na skróty