powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

XI SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO

                                                     PROPONOWANY PORZĄDEK

XI SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

                                              w dniu 28 sierpnia 2019 r. godz. 15.30

 

 

 

 1. Otwarcie obrad   XI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad

 

 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

 

 1. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji

 

 1. Informacja o pracy Zarządu

 

 1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość

 

 

 1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród

 

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

 

 1. Interpelacje, zapytania, wnioski  i oświadczenia radnych

 

 1. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 

 1. Sprawy bieżące

 

 1. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

 

 

 

Na skróty