powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Walne Zgromadzenie Powiatowo – Gminne „JEDŹ Z NAMI”

Dzisiaj na Sali nard odbyło się Walne Zgromadzenie Powiatowo – Gminne „JEDŹ Z NAMI”. Członkowie dyskutowali  na temat przewozów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz przyjęli uchwalę w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w związku z wejściem w życie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.  

P1010987.jpeg

foto: https://www.facebook.com/starostwostrzeleckie/photos/pcb.2479209388801803/2479205258802216/?type=3&theater

Na skróty