powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Podstawy prawa konsumenckiego

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Rzecznik konsumentów jest instytucją samorządową o charakterze doradczym dla indywidualnego konsumenta.

GDY POJAWI SIĘ PROBLEM:

- ze sprzedawcą

- z usługodawcą

- z bankiem

- z operatorem telekomunikacyjnym

- z firmą ubezpieczeniową

- lub z innym przedsiębiorcą

zawsze można skorzystać z porady Rzecznika

 

PAMIĘTAJMY, by uniknąć problemów

 

  • ZANIM COŚ PODPISZEMY DOKŁADNIE CZYTAJMY
  • NIE DECYDUJMY SIĘ NA NIC POD WPŁYWEM CHWILI
  • ZACHOWUJMY DOWODY ZAKUPÓW
  • NIE WIERZMY NIKOMU NA SŁOWO
  • NIE WPUSZCZAJMY AKWIZYTORÓW
  • GDY COŚ WPŁACAMY BIERZMY POKWITOWANIA

 

Nikt z nas nie jest samowystarczalny i by móc normalnie funkcjonować w społeczeństwie zmuszeni jesteśmy kupować i korzystać z usług przedsiębiorców. Od postawy konsumentów zależy w dużej mierze przestrzeganie przepisów prawa konsumenckiego przez przedsiębiorców. Świadomi konsumenci kształtują swoje prawa w praktyce. Dlatego dobrze jest znać swoje prawa i umieć z nich korzystać w praktyce.

 

Podstawy prawa konsumenckiego  - Prawakonsumenta.uokik.gov.pl – to adres specjalnej strony internetowej opracowanej przez UOKiK.

UOKiK zachęca do pobierania  gotowych formularzy ze strony www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl – dotyczących m.in. obniżenia ceny, zwrotu towaru, odstąpienia od umowy zawartej na odległość, które ułatwią konsumentom korzystanie z ich praw, a przedsiębiorcom – wywiązanie się z obowiązków. Dodatkowo, najważniejsze zasady zawierania umów z konsumentami opisują publikacje  Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców oraz Vademecum konsumenta, a także ulotki: Zakupy przez Internet i Jak kupować? Można je pobrać ze strony internetowej UOKiK.

 

Na skróty