powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Odbiór techniczny drogi powiatowej Łąki Kozielskie – Raszowa

W dniu 18 września br. odbył się odbiór techniczny drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle – Januszkowice na odcinku Łąki Kozielskie – Raszowa – Etap 1 na odcinku 1 km.

Zakres zadania obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu uzyskania odpowiednich płaszczyzn i usunięcia starej masy z smołobetonu; wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (lokalnie), ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego; wykonanie poboczy utwardzonych destruktem bitumicznym z frezowania; odnowienie oznakowania poziomego. Całkowita wartość wyniosła ok 315 tys. zł brutto w tym Gmina Leśnica sfinansowała 50% wartości inwestycji.

Podczas odbioru obecni byli: Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Sołtys Łąk Kozielskich Teresa Kwoczała, Artur Regulski Prezes Zarządu Firmy Rafalin Sp. z o.o. z Blachowni, pracownik Urzędu Miejskiego w Leśnicy Adrian Lukosz, pracownik Wydziału Dróg Powiatowych w Starostwie Strzeleckim Piotr Koźlik.

IMG_20190918_084353.jpeg

 

Na skróty