powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Unieważnienie otwartego konkursu ofert.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert, na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie zadania publicznego nr II - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Kadłubie – 110 osób płci męskiej.

Na skróty