powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania publicznego „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Zawadzkiem.

 

 

Na skróty