powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Najczęstsze pytania konsumentów

 
  • Nie mam lub zgubiłem(am) gwarancję. Czy mogę reklamować towar?

 

Niezależnie od posiadania gwarancji każdy towar można reklamować z tytułu niezgodności z umową do dwóch lat od momentu sprzedaży. Reklamację składamy u sprzedawcy. Konieczne dla celów dowodowych jest jednak posiadanie paragonu lub innego dokumentu potwierdzającego zakup.

 

  • Czy informacja zawarta w sklepie – po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się - pozbawia mnie moich praw konsumenckich?

 

Absolutnie nie, informacja taka jest niezgodna z obowiązującym stanem prawnym i na szczęście rzadko już można ja spotkać w sklepach. Każdy towar może być reklamowany gdy okaże się niezgodny z umową do 2 lat. Wyjątkiem jest żywność, którą reklamujemy do 3 dni od dnia zakupu bądź otwarcia opakowania.

 

  • Wykonawca usługi (najczęściej budowlanej) twierdzi, że wykonał usługę dobrze, dostał wynagrodzenie i za nic już nie odpowiada, czy nie mogę nic zrobić jak ujawnią się wady?

 

Wykonawca zawsze odpowiada za usługę i można dochodzić swoich roszczeń. W zależności od tego czy przedmiotem umowy było wytworzenie rzeczy ruchomej (np. wykonanie drzwi) czy świadczenie usługi (np. wstawienie okna) wykonawca odpowiada albo z tytułu niezgodności z umową albo na podstawie przepisów regulujących umowę o dzieło.

 

  • Czy mogę zwrócić niewadliwy towar jeśli się rozmyślę, oryginalnie zapakowany lub nieużywany?

 

Polskie przepisy prawne dotyczące ochrony konsumenta nie regulują tak jak 
w innych krajach zachodnich tego problemu. W sklepach na zachodzie w większości przypadków bez problemu można zwrócić zakupiony wcześniej towar. Zatem sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia od nas niewadliwego towaru.

Najlepiej uzgodnić tą kwestię ze sprzedawcą. Najlepiej poprosić sprzedawcę aby na odwrocie paragonu zawarł odpowiednia adnotację. Taka forma zabezpieczenia jest niezbędna przy zakupie i zwrotach towarów w dużych sklepach, gdzie zatrudnionych jest wielu sprzedawców, którzy nie są w stanie zapamiętać ustnych uzgodnień z klientem odnośnie zwrotu towaru.

Gdy na paragonie znajdzie się oświadczenie woli sprzedawcy klient nie będzie miał problemu z dochodzeniem wcześniejszych uzgodnień.

 

  • Rozpatrzono mi negatywnie moją reklamację. Czy mogę cos jeszcze zrobić?

Można zwrócić się o niezależną opinię co do wadliwości towaru do innego rzeczoznawcy. Odpłatność za opinie zależy od rodzaju towarów. Najlepiej zwrócić się do Rzecznika lub Inspekcji Handlowej z prośbą o szczegółowe informacje.

Na skróty