powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Portal dla rolników eKRUS

Portal dla rolników eKRUS

 

eKRUS  to system informatyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniany w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet, dedykowany dla ubezpieczonych
w KRUS: rolników, małżonków rolników i domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Do uruchomienia   eKRUS potrzebna jest przeglądarka internetowa.

Rekomendowane wersje przeglądarek to: Internet Explorer 11, Firefox 58.0.2, Google Chrome 64.0.3282.167.

Wszystkie dokumenty generowane są w postaci plików PDF, do ich odczytu (wydruku) potrzebny jest program Adobe Reader.

Aby Użytkownik mógł korzystać  z eKRUS, konieczne jest założenie Konta Użytkownika.

Po wejściu na stronę www.ekrus.gov.pl wyświetli się strona główna KRUS.

Dane i ich wydruki, do których Użytkownicy mają dostęp w eKRUS mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być wykorzystywane w postępowaniu administracyjnym ani żadnym innym.

Bez rejestracji, użytkownik  uzyskuje dostęp do treści ogólnodostępnej, dotyczącej podstawowych informacji o ubezpieczeniu społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
o świadczeniach przysługujących  z tytułu ubezpieczenia.

Po zarejestrowaniu, użytkownik uzyskuje dostęp do treści spersonalizowanej, dotyczącej m.in. danych jakie KRUS przetwarza o  przebiegu  ubezpieczenia, wykazie składek, a także informacje o zbliżających się terminach płatności i wysokości  składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Z treści ogólnodostępnej może korzystać każdy użytkownik sieci Internet.

Z treści spersonalizowanej może korzystać wyłącznie osoba ubezpieczona w KRUS          
(rolnik, małżonek rolnika, członek rodziny i domownik), która akceptuje regulamin eKRUS po przejściu procedury rejestracyjnej.

WAŻNE!!

Korzystanie z eKRUS nie jest obarczone żadnymi dodatkowymi kosztami.

Opracowała:

Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

OR KRUS w Opolu

Na skróty