powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Uczniowie powiatu strzeleckiego reprezentowali województwo opolskie w Sejmie podczas prac nad rekomendacją dla Ministerstwa Oświaty.

Wwa-cała-delegacja.jpegFundacja Edukacyjna Jana Karskiego i Fundacja Humanity in Action Polska, we współpracy z Fundacją Ośrodka Karta i Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, zorganizowały konferencję "Jan Karski. Człowiek I H/Historia. Wyzwania dla współczesnej edukacji antydyskryminacyjnej", która odbyła się pod koniec listopada w Sejmie RP.
„Zło zwycięża, gdy dobrzy ludzie nic nie robią”. Te słowa Edmunda Burke’a będące mottem konferencji miały być jednocześnie przestrogą przed obojętnością i zachętą do działania.
Konferencja poświęcona była edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji na rzecz praw człowieka. Uczestnicy i uczestniczki konferencji to osoby zajmujące się formalną i nieformalną edukacją: eksperci i aktywiści, oraz nauczyciele i uczniowie szkół średnich ze wszystkich 16 województw.

Nasze województwo reprezentowali uczniowie dwóch szkół, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; obie ze Strzelec Opolskich. Byli to Weronika Nocoń (ZSO) oraz Klaudia Palus oraz Nikola Socha (CKZiU).
Szkoły zaproszono do dyskusji ze względu na osiągnięcia edukacyjne tych placówek. Uczniów obiu szkół w roku ubiegłym wyróżnił Prezydent Niemiec za prace konkursowe, które zostały nadesłane na konkurs historyczny zorganizowany przez Joachima Gaucha. Uczniowie ci to Rafał Korzeniec (ZSO), praca opisowa na temat Sigmunta Dransfelda z Zakrzowa – pierwszego Niemca, który został sołtysem po roku 1989 oraz Andrzej Misz (CKZiU) za reportaż o pracy prałata Wolfganga Globischa; niemieckiego Slazaka, który dąży na Ślasku do pojednania Pollaków i Niemców.
Podczas dwóch dni intensywnej pracy odbyły się panele dyskusyjne i warsztaty w czasie których uczestniczki i uczestnicy wypracowali rekomendacje dla rozwoju edukacji na rzecz otwartości, dialogu i tolerancji w Polsce. Zorganizowana została również „Przestrzeń dobrych praktyk”, w której zaprezentowało się ponad 15 organizacji związanych z edukacją antydyskryminacyjną i edukacją na rzecz praw człowieka. 
Gośćmi konferencji będą m.in. Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej; Radosław Sikorski, Marszałek Sejmu RP; prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania oraz Iwona Śledzińska-Katarasińska, Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Konferencja została objęta patronatem Marszałka Sejmu RP oraz zyskała wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość", Ośrodka Rozwoju Edukacji i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Na skróty