powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI XVI RADY POWIATU STRZELECKIEGO w dniu 29 stycznia 2020 r. godz. 13.00

PROPONOWANY PORZĄDEK
SESJI XVI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
w dniu 29 stycznia 2020 r. godz. 13.00
1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji
5. Informacja o pracy Zarządu
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej Gminie Bierawa
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej dla Gminy Strzelce Opolskie
10.
Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu
Strzeleckiego na lata 2020-2024
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2020
12. Zmieniająca Uchwałę Nr XV/160/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2020.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
15. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych
16. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych
17. Sprawy bieżące
17. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

Na skróty