powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych

Na skróty