powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

INFORMACJA

Stowarzyszenie SURSUM CORDA w ramach umowy, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2020 r.  udostępnia dla mieszkańców powiatu poradniczą infolinię telefoniczną. We wszystkie dni robocze tygodnia w godz. 8.00 – 16.00 pod numerem telefonu 18 44 11 994,  przeszkolony pracownik będzie udzielał wszystkim zainteresowanym informacji o systemie, warunkach korzystania i zakresie świadczeń dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Dodatkowo w infolinii będzie można uzyskać informację pod jakim numerem telefonu można zarejestrować się do punktu  pomocy prawnej na wizyty oraz kto, w jakich godzinach i w jakiej lokalizacji może uzyskać pomoc. W przypadku zgłoszenia się na infolinię osób mających trudności z dotarciem do punktu lub mająca specjalne potrzeby komunikacyjne, dyżurujący – w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za rejestrację wizyt – podejmie działania celem umówienia  specjalisty w miejscu zamieszkania, udzielania porady za  pośrednictwem środków komunikacji na odległość lub wsparcia w zakresie spełniania specjalnych potrzeb komunikacyjnych.

Podstawowe informacje o systemie, warunkach i lokalizacjach punktów można uzyskać, także przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia za pośrednictwem najpopularniejszego komunikatora Messenger, gdzie udostępniony został system automatycznej odpowiedzi z linkami do najważniejszych informacji. W przypadku pytań szczegółowych – operator będzie podejmował kontakt z klientem w dni robocze.

Na skróty