powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Ponad 700 uczniów skorzystało!

30 grudnia 2019 r. zakończyliśmy realizację projektu pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Nasza młodzież z Liceum i Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem, Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego w Strzelcach Opolskich oraz Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich uczestniczyła w bardzo bogatym wachlarzu zajęć dodatkowych, takich jak:

  • Wsparcie na starcie – zajęcia wyrównawcze polegające na wsparciu uczniów w przygotowaniu do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym z matematyki, geografii, fizyki, biologii, chemii, historii, języka polskiego i angielskiego.
  • Zajęcia z kompetencji kluczowych – kursy językowe z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego. Uczniowie na zakończenie kursu przystępowali do egzaminu zewnętrznego (FCE oraz TELC) z możliwością uzyskania certyfikatu.
  • TIK – TAK – zajęcia komputerowe obejmujące podstawową wiedzę i umiejętności poruszania się po programach powszechnie używanych na rynku pracy. Zajęcia obejmowały kurs ECDL z wykorzystaniem nauczania na podstawie e-learningu. Po zakończeniu kursu uczniowie przystępowali do zewnętrznego egzaminu ECDL, dzięki któremu mogli otrzymać certyfikat.Ponadto prowadzone były zajęcia z multimedialnych technik rejestracji dźwięku i obrazu oraz dodatkowe zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych.
  • Podejmujemy inicjatywę – organizujemy samych siebie – w ramach zajęć prowadzone były inicjatywy tematyczne: biuro podróży, gazetka szkolna, chór, zajęcia z przedsiębiorczości, historyczne i o tematyce patriotycznej, a także organizacja eventów, występów oraz wycieczek. Uczniowie nieraz realizowali zajęcia w formie wyjazdów, np. na różnego rodzaju targi, warsztaty, festiwale itp. W ramach prowadzonego przez uczniów biura podróży odbyły się 4 wycieczki, w tym dwie kilkudniowe. 
  • Z przyrodą za pan brat – w ramach zadania realizowane były zajęcia matematyczno-przyrodnicze z wykorzystaniem technik eksperymentu z fizyki, chemii oraz zajęcia BIOS. W ramach zajęć z fizyki uczniowie wraz z opiekunami udali się na pokazy laboratoryjne na uczelnie wyższe.
  • UPS! – Uczniowska Pracownia Sukcesu –w każdej ze szkół w projekcie funkcjonowało międzyszkolne biuro kariery, w ramach którego organizowane były warsztaty zawodoznawcze oraz indywidualne porady edukacyjno-zawodowe.

W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla uczniów (w tym podręczniki, ćwiczenia, zbiory zadań, gry, kalkulatory, programy multimedialne). Zakupiono również do szkół sprzęty komputerowe, drukarki oraz inne sprzęty elektroniczne (m.in. aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, rzutniki multimedialne, sprzęty muzyczne). Ponadto doposażone zostały międzyszkolne pracownie przyrodniczo-matematyczne.

Ostatecznie wartość projektu zamknęła się na kwotę 1 493 395,25 zł, w tym dofinansowanie wynosiło 1 418 725,43 zł. Wkład własny Powiatu Strzeleckiego wyniósł 74 669,82 zł.

Warto również zaznaczyć, że Powiat Strzelecki realizuje jeszcze dwa inne projekty unijne skierowane do szkół z terenu naszego powiatu, mianowicie projekt pn.: ,,Nauka dla nas w sam raz” przeznaczony dla uczniów ze szkół specjalnych oraz projekt pn.: ,,Zawodowi Zawodowcy” dla uczniów z techników i szkół zawodowych. Dzięki realizacji tych wszystkich projektów Powiat Strzelecki pozyskał łącznie ponad 3 000 000 zł ze źródeł zewnętrznych. Mamy się z czego cieszyć, ponieważ jest to ogromna kwota i szczególne wyróżnienie, zwróciwszy uwagę na fakt, iż jesteśmy jednym z nielicznych powiatów, które pozyskały dofinansowania w ogłoszonych naborach.

Wiem więcej-mogę więcej2 .jpeg

Wiem więcej-mogę więcej.jpeg

Wiem więcej-mogę więcej3.jpeg

Wiem więcej-mogę więcej5.jpeg

Bez tytułu.png


 

Na skróty