powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zmiana posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami

Przypominamy że 5 marca 2020 r. mija termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, które wynikają z nowelizacji ustawy o odpadach. Wnioski, które zostały złożone w terminie, ale zawierają braki formalne, będą mogły zostać uzupełnione w terminie wskazanym przez właściwy organ ochrony środowiska, np. starostę.

Obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami (zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów) wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa pożarowa). Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy chcą dalej kontynuować swoją działalność, w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, muszą złożyć do 5 marca 2020 roku wnioski o zmianę posiadanych zezwoleń lub pozwoleń.

Termin ten nie odnosi się  do obowiązku uzyskania zmiany tych decyzji, tylko do złożenia w określonym czasie, tj. do 5 marca 2020 r., wniosku o zmianę posiadanej decyzji.

Zgodnie z objaśnieniem prawnym Ministra Klimatu, gdy wniosek zawierający braki formalne zostanie  złożony przed upływem ustawowego terminu, decyzja w zakresie gospodarowania odpadami nie wygaśnie po upływie 5 marca 2020 r., jeżeli wniosek ten zostanie uzupełniony zgodnie przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

Poniżej link do objaśnienia  prawnego Ministra Klimatu:

https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/prawo/Objasnienia_prawne_dotyczace_wniosku_spelniajacego_wymagania.pdf

Na skróty