powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Koronawirus. Szkolenie z przedstawicielami służby zdrowia i JST

Dziś tj. 5.03. o godz. 12:00 odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Wójtów, Burmistrzów. Posiedzenie poświęcone było zagrożeniu ze strony koronawirusa. Główny głos zabrały Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich – Pani Katarzyna Kanoza oraz Dyrektor Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich – Pani Beata Czempiel. Przedstawiono najistotniejsze informacje dot. nowego koronawirusa, procedury działania w razie jego wystąpienia oraz przygotowanie instytucji do jego zwalczania. Na dzień dzisiejszy na terenie powiatu strzeleckiego nie stwierdzono przypadku osoby chorej na ten wirus. Trwa akcja informacyjna dla mieszkańców na temat postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na koronawirusa. Wszystkie służby postawione są w stan gotowości i zapewniony jest stały obieg informacji.

IMG-20200305-WA0003.jpeg

Na skróty