powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

1 - PODSTAWOWE POJĘCIA

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawna której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

SPRZEDAŻ KONSUMENCKA – jest to dokonywana w zakresie działalności przedsiębiorstwa (np. sklepu, supermarketu, dealera samochodów) sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą

Na skróty