Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowoczesna baza dydaktyczna Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Strzelcach Opolskich

NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W STRZELCACH OPOLSKICH OTWARTA
 

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”

 

30 listopada 2009 roku odbyło się wielkie otwarcie Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich. Projekt  „Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 w Strzelcach Opolskich” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 26 lutego 2009r. Na dzień podpisania umowy całkowita wartość projektu wynosiła 2 368 831,47 zł. Instytucja Zarządzająca programem przyznał Powiatowi Strzeleckiemu na realizację projektu dofinansowanie w kwocie  2 013 269,86 zł. Modernizacja bazy dydaktycznej polegała na zmianie funkcji i powierzchni istniejących pomieszczeń pomocniczych warsztatów szkolnych w celu utworzenia z nich 9 pracowni dydaktycznych:

- pracownia mechatroniki z zapleczem,

- pracownia elektryczna i elektroniczna z zapleczem,

- pracownia dla spedytorów i mechaników
 pojazdów samochodowych,

- pracownia technologii gastronomicznej z zapleczem,

- Pracownia obsługi konsumenta z zapleczem,

 - pracownia sprzedawcy i technika handlowca,

- pracownia rachunkowości,

- pracownia przedsiębiorczości,

- pracownia technika obsługi turystycznej.

 

Przebudowa obejmowała również termomodernizację, poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę oraz modernizację sieci C.O. w obiekcie.

 

Po ostatecznym podpisaniu umowy prace ruszyły z kopyta. W czerwcu 2009 r. rozpoczęły się roboty budowlane na modernizowanym budynku szkoły, a już we wrześniu 2009r. wnoszono nowoczesny sprzęt do czterech nowo powstałych sal dydaktycznych: do pracowni mechatroniki, pracowni gastronomii, pracowni elektroniki i pracowni obsługi turystycznej.

 

W końcowym rozrachunku inwestycja kosztowała 1 909 231, 71 zł, w tym dofinansowanie  wyniosło 1 607 359,40 zł . Wkład własny Powiatu Strzeleckiego wyniósł 283 874,16 zł.