powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Przypominamy!

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/102/19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku do dnia 30 kwietnia br. można składać wnioski o udzielenie w 2020 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

http://bip.powiatstrzelecki.pl/2015/278/dotacje-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytku-wpisanym-do-rejestru-zabytkow.html

Na skróty