Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Starostwo Strzeleckie e- urzędem

Starostwo Strzeleckie e- urzędem
 
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”
 
 

Brak opisu obrazka

Projekt „Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich e-urzedem- system usług elektronicznych w administracji samorządowej dla mieszkańców powiatu” stawia sobie za cel udostępnienie usługi świadczonych przez samorząd powiatowy drogą elektroniczną wszystkim zainteresowanym, w szczególności mieszkańcom powiatu.
Szeroki zakres tych usług (od informacyjnych po dwustronna interakcje) ułatwi znacznie kontakt z urzędem i pozwoli na składanie pism i wniosków w formie elektronicznej - a wiec z wybranego miejsca i o wybranej porze. Jest to szczególnie istotne dla osób zamieszkujących w większej odległości od Starostwa lub cierpiących na dysfunkcje ruchowe.
W celu ułatwienia dostępu do nowych usług dla osób nie posiadających komputera lub dostępu do sieci w każdej siedzibie gminy zlokalizowany zostanie infomat pozwalający w pełni wykorzystać funkcjonalność e-urzedu. Ponadto w budynku Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich zamontowany zostanie infomat o poszerzonej funkcjonalności - umożliwiający deponowanie dokumentów w wersji papierowej. Pozwoli to na złożenie wniosku/pisma w wersji papierowej, o dowolnej porze. Oczywiście składanie dokumentów elektronicznych wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego, więc dla wszystkich nie posiadających go powiat wydawać będzie własny, darmowy podpis elektroniczny pozwalający na korzystanie z oferowanego systemu.
Elektroniczny obieg dokumentów zautomatyzuje i zoptymalizuje obieg dokumentów w Urzędzie, co umożliwi poprawę jakości oraz zwiększenie transparentności pracy urzędników oraz usprawnienie wymiany informacji miedzy mieszkańcami a poszczególnymi wydziałami Starostwa Powiatowego.
 
MONTAŻ FINASOWY ZADANIA
 
Wartość zadania ogółem 1 569 304,78 zł
w tym
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 323 551,65 zł
budżet powiatu 245 753,13 zł