powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zmienione zasady obsługi Klientów w Starostwie.

12.03.2020r.

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM i w trosce o bezpieczeństwo  Mieszkańców odwiedzających tutejsze Starostwo Powiatowe, poniżej przedstawiam zmienione zasady obsługi Klientów:

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
wszystkie wnioski  o rejestrację, zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów należy wysyłać pocztą, a w uzasadnionych przypadkach złożyć w INFORMACJI NA PARTERZE urzędu lub poprzez E-PUAP. www.esp.pwpw.pl
Dotyczy to również osób umówionych na określony dzień i godzinę.

WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
W sprawach budowlanych wszelkie wnioski i dokumentacje należy przesyłać pocztą , ewentualnie składać w INFORMACJI NA PARTERZE urzędu. Informacje udzielane po numerami telefonów: 77 44 01 761, 77 44 01 763.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
Wnioski dotyczące spraw załatwianych w Wydziale Ochrony Środowiska dostępne są na stronie internetowej bip.powiatstrzelecki.pl w zakładce: moja sprawa/Wydział Ochrony Środowiska. Wnioski należy składać drogą pocztową, elektronicznie przez ePUAP lub w INFORMACJI NA PARTERZE urzędu. Przygotowane na wniosek dokumenty (decyzje, zaświadczenia, inne) będą odsyłane tylko i wyłącznie drogą pocztową lub elektronicznie przez ePUAP.

W razie wątpliwości kontakt telefoniczny pod nr telefonów:
77 44 01780 – Naczelnik Wydziału
77 44 01781 – w sprawach dotyczących odpadów
77 44 01785 – w sprawach dotyczących: kart wędkarskich, rejestracji sprzętu pływającego do połowu ryb, rejestracji zwierząt (gatunki Cites), wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, rekultywacji gruntów, emisji do powietrza
77 44 01786 – w sprawach dotyczących lasów (min. zaświadczenia do notariusza).

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH PRAKTYKI/STAŻE W RAMACH PROJEKTU  „ZAWODOWI ZAWODOWCY” I „NAUKA DLA NAS W SAM RAZ”
Uczniowie, którzy zakończyli realizację praktyk/staży w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE pn.: „Zawodowi Zawodowcy” proszeni są o wstrzymanie się od składania Wniosków w celu wypłaty stypendium stażowego. Również uczniowie chcący rozpocząć realizację stażu/praktyki proszeni są o nieprzychodzenie do urzędu i składanie zapytań drogą mailową: alina.wojdyla@powiatstrzelecki.pl

Ponadto wszelkie dokumenty księgowe/faktury/rachunki związane z realizacją projektów dofinansowanych ze środków UE pn.: „Zawodowi Zawodowcy” i „Nauka dla nas w sam raz” prosimy przesyłać pocztą.

 

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Załatwianie spraw w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy realizować drogą elektroniczną, lub za pomocą poczty, a w uzasadnionych przypadkach wnioski można składać w INFORMACJI na parterze Urzędu. Druki wniosków, załatwianych spraw przez przedmiotowy Wydział znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich pod adresem:  bip.powiatstrzelecki.pl  w zakładce: moja sprawa / Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki  Nieruchomościami  a także w INFORMACJI na parterze Urzędu. W składanych wnioskach prosimy bezwzględnie podać nr telefonu  kontaktowego.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, a także wyjaśnienia wątpliwości, możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerami:

-   w sprawach wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, wydania zaświadczeń o istnieniu gospodarstwa rolnego pod numerami Tel. 77 4401747, 77 4401748. 

- w sprawach zakupu mapy ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej, wykonywanych prac geodezyjnych lub sprzedaży innych dokumentów zasobu pod numerem Tel. 77 4401738, Tel 77 4401742

-   w sprawach dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności a także dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa pod numerem Tel.77 4401740 

-   w sprawach dotyczących koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu pod numerem
Tel. 77 4401744

WYDZIAŁ DRÓG POWIATOWYCH
Wydział Dróg Powiatowych prosi o kontakt zdalny, a kontakt osobisty tylko w sprawach pilnych. Sprawy związane ze stanem dróg powiatowych, szkodami na drogach,  zajęciem pasa drogowego, uzgodnieniami technicznymi oraz inne, prosimy o zgłaszanie telefoniczne, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Jednocześnie informujemy, że bez zmian będą prowadzone prace bieżącego utrzymania dróg oraz zaplanowane inwestycje drogowe.

 

W CHWILI OBECNEJ W SPRAWACH, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ PILNEGO ZAŁATWIENIA, PROSIMY O REZYGNACJĘ Z WIZYTY W TUTEJSZYM URZĘDZIE !

  

Na skróty