Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Termomodernizacja LO Zawadzkie

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

 
 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”
 
Projekt objął docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych piwnic, docieplenie stropodachu szkoły i zmianę konstrukcji dachu z płaskiej na kopertową, docieplenie dachu sali gimnastycznej, wymianę stolarki drzwiowej, montaż instalacji solarnej dla potrzeb przygotowania c.w.u. oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania (zasilanej z ciepłowni miejskiej). 
 

 

W wyniku przeprowadzonej inwestycji zmniejszy się zapotrzebowanie na energie cieplną z 218,66 kWh/(m2rok) na 66,67 kWh/(m2rok) a przez to ograniczona zostanie ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w związku z ogrzewaniem obiektu o 58,06% w stosunku do stanu obecnego.

 

 
Okres realizacji 2009 r. -2011 r.
 
Wartość zadania 1 361 551,40 zł
w tym dofinasowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 004 296,85 zł