powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Apteki

Komunikat

W związku z zagrożeniem rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 w porozumieniu
z Wojewodą Opolskim podjęto decyzję o czasowym zawieszeniu nocnych dyżurów aptek mieszczących się na terenie Powiatu Strzeleckiego.

Proszę o nieuleganie panice oraz zachowanie spokoju.
Powyższe działanie ma na celu ograniczenie ryzyka zakażenia korona wirusem.

 

 

 

 

Na skróty