powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

RACHUNKI BANKOWE STAROSTWA - tu należy uiszczać opłaty

Następujące wpłaty można uiszczać w kasie lub na poniższe rachunki bankowe Starostwa Powiatowego:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz przekształcenia
należy kierować na numer rachunku bankowego

36 8907 1089 2002 0090 0007 0003

 

- wszelkie opłaty za czynności komunikacyjne, geodezyjne , dzienniki budowy, opłaty z najmu oraz inne należy kierować
na numer rachunku bankowego

27 8907 1089 2002 0090 0007 0068

 

- opłata skarbowa ( za czynności m.in. pozwolenia, zezwolenia, wydanie zaświadczeń, upoważnienia) należy kierować
na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w  Strzelcach Opolskich

98 8907 1089 2002 0090 6878 0001

Na skróty