powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Rewitalizacja budynku CASINO

program_regionalny---kolor (1).jpeg
UE---kolor.jpeg

 

 

 

,,Zagospodarowanie terenu zdegradowanego byłego budynku CASINO poprzez utworzenie usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych w Strzelcach Opolskich”

 

W ramach Projektu prowadzona była przebudowa i rozbudowa istniejącego, nieużywanego, budynku wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na potrzeby multipleksu usług kulturowych, społecznych i edukacyjnych dla mieszkańców całego Powiatu Strzeleckiego.

Dzięki realizacji projektu w ramach prac budowlanych przeprowadzono termomodernizację budynku, w ramach której zostały docieplone ściany zewnętrzne i dach, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz instalację centralnego ogrzewania. Ponadto istniejące tam pomieszczenia zostały przeznaczone m.in. na bibliotekę powiatową wraz z czytelnią, regionalną izbę pamięci oraz nowoczesną salę konferencyjną. Poprzez nadanie terenom zdegradowanym nowych funkcji o charakterze kulturalnym i edukacyjnym za cel Projektu uznano zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym regionu. Stworzono dogodne warunki do realizacji inicjatyw związanych z działalnością kulturalną oraz przygotowaniem i prezentacją twórczości własnej mieszkańców regionu. W ramach projektu przewidziano także utworzenie 7 nowych miejsc pracy.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła: 5 794 242,15 zł

Wartość dofinansowania: 4 217 917,68 zł

Wkład własny:1 576 324,47 zł

 

Termin zakończenia inwestycji to: 30.07.2013 r.

 

Budynek przed rozpoczeciem prac.
 

 
Stan obecny

 

 

 

Na skróty