powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Strzeleckiego informuje, że podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Strzeleckiego, przeznaczonych do oddania w nieodpłatne używanie, poprzez wywieszeniena tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Strzeleckiego przy ulicy Jordanowskiej nr 2 w Strzelcach Opolskich oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.dot. działki nr 70 w m. Osiek

 

Na skróty