powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Korespondencja w Starostwie

Szanowni Petenci,
1.       W celu umożliwienia Państwu składania wniosków prosimy o wkładanie wszelkiej, kierowanej do Starostwa korespondencji do urny.
2.       Urna jest zamykana, ustawiona za drzwiami wejściowymi do Starostwa Powiatowego - w przedsionku, a jej lokalizacja znajduje się w obszarze monitorowanym przez kamerę.
3.       Pisma, wnioski zawierające 1 stronę można wrzucać bezpośrednio do urny.
4.       Pisma, wnioski zawierające więcej niż 1 stronę proszę wkładać do znajdujących się obok kopert lub koszulek (pozwoli to na uniknięcie zdekompletowania się wniosku, odłączenia się załączników od pisma).
5.       Wpływ pisma nie będzie przez Starostwo poświadczany. Powodowane to jest wyłącznie troską o Państwa i nasze zdrowie.
6.       Pisma będziemy wyciągali z urny w czasie godzin pracy urzędu.
7.       Prosimy o podawanie na pismach i wnioskach numerów telefonów. Pozwoli nam to na szybki kontakt z Państwem, również na ewentualne,
jeśli okaże się to niezbędne, umówienie się z Państwem po odbiór dokumentów na konkretny dzień i godzinę.
8.       Priorytetem, w trosce o Państwa i nasze zdrowie, jest wysyłanie odpowiedzi na wnioski Pocztą.
9.       Prosimy o wyrozumiałość . Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa sprawy załatwiać z zachowaniem terminów.
 
Z poważaniem
Józef Swaczyna
Starosta Strzelecki

Na skróty