powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zakup Wyposażenia dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

program_regionalny---kolor (1).jpeg
 
UE---kolor.jpeg
„Zakup wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, przeznaczonego do celów dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Opolskich” 
umowa o dofinasowanie RPOP.05.01.01-16-005/12-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013
„inwestujemy w Twoją przyszłość”


 
Zmiany w szkołach naszego powiatu następują niemal bez przerwy. Nie może być inaczej skoro muszą odpowiadać na rzeczywiste potrzeby uczniów i wyzwania stawiane przez dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.
Jedną z takich zmian było utworzenie w maju 2012r. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Strzelcach Opolskich (CKU). Od września tego roku placówka ta weszła w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich (CKZiU), które obejmuje ponadto Zasadniczą Szkołę Zawodową, Liceum Profilowane, Technikum, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. CKZiU jest następcą Zespołu szkół Zawodowych nr 1 Strzelcach Opolskich.
Wyposarzenie pracowni zajęć praktycznych na odpowiednim poziomie wymaga dużych nakładów, dlatego Zarząd Powiatu zdecydował o skorzystaniu z możliwości ubiegania się o środki w ramach działania 5.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
No i udało się!
Za kwotę 1 046 486.25 zł (z czego 889 327.66 zł dofinasowania) zakupione zostanie wyposażenie pracowni fryzjerstwa, rysunku technicznego i programowania systemów mechatronicznych, planowania, żywienia i produkcji gastronomicznej, techniki biurowej i ekonomiczna, mechanika pojazdów samochodowych, obrabiarek sterowanych numerycznie i programowania CNC.
Nowoczesne wyposażenie oparte w większości o najnowsze technologie (mechatronika, urządzenia CNC) umożliwi prowadzenie kursów dla dorosłych, dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy. Obecnie trwa realziacja dostaw, całość zostanie zakończona w październiku 2013r.

Na skróty