powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Funkcjonowanie, opłaty

Następujące wpłaty można uiszczać w kasie lub na poniższe rachunki bankowe Starostwa Powiatowego::
 
  • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz przekształcenia należy kierować na numer rachunku bankowego
 
36 8907 1089 2002 0090 0007 0003
 
KONTAKT: izabela.pudelko@powiatstrzelecki.pl  tel. 774401729.
 
  • wszelkie opłaty za czynności komunikacyjne, geodezyjne, dzienniki budowy, opłaty z najmu, za zajęcie pasa drogowego oraz inne należy kierować na numer rachunku bankowego
 
27 8907 1089 2002 0090 0007 0068
 
KONTAKT: katarzyna.siedlaczek@powiatstrzelecki.pl  tel. 774401727.
 
 
- opłata skarbowa ( za czynności m.in. pozwolenia, zezwolenia, wydanie zaświadczeń, upoważnienia) należy kierować na numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w  Strzelcach Opolskich
 
98 8907 1089 2002 0090 6878 0001

Na skróty