powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Funkcjonowanie

Wydział Dróg Powiatowych:

- stały kontakt mailowy pod adresem: dp@powiatstrzelecki.pl - skrzynka jest odbierana w godzinach dyżurów, czyli od godziny 10.00 do 13.00

- kontakt telefoniczny w godzinach dyżurów: 77 440 17 15 lub 77 440 17 16

- stały kontakt telefoniczny w sprawach związanych ze stanem dróg powiatowych, w tym awarie na drogach powiatowych: 600 738 006

Na skróty