powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Funkcjonowanie

W czasie dyżuru w godzinach 10.00 – 13.00 z Wydziałem kontaktować się można e- mail: ros@powiatstrzelecki.pl  Informacje i wnioski są do pobrania na stronie BIP powiat strzelecki – Moja sprawa- Wydział ochrony środowiska

Dyżury od dnia 17.03 – 31.03.2020 r.

17.03. Iwona Pietrzyk 7744017 81  iwona.pietrzyk@powiatstrzelecki.pl

18.03 Jolanta Bubak – Lange 7744017 86  jolanta.bubak-lange@powiatstrzelecki.pl

           Katarzyna Łapczuk 7744017 85  katarzyna.lapczuk@powiatstrzelecki.pl

19.03  Jolanta Kusińska 7744017 80 jolanta.kusinska@powiatstrzelecki.pl

20.03  Gabriela Kandora 7744017 85  gabriela.kandora@powiatstrzelecki.pl

23.03    Iwona Pietrzyk 7744017 81    iwona.pietrzyk@powiatstrzelecki.pl

24.03. Jolanta Bubak - Lange 7744017 86   jolanta.bubak-lange@powiatstrzelecki.pl

25.03  Katarzyna Łapczuk 7744017 85  katarzyna.lapczuk@powiatstrzelecki.pl

26.03.  Jolanta Kusińska – Naczelnik Wydziału 7744017 80  jolanta.kusinska@powiatstrzelecki.pl

27.03  Gabriela Kandora 7744017 85  gabriela.kandora@powiatstrzelecki.pl

30.03   Iwona Pietrzyk 7744017 81 iwona.pietrzyk@powiatstrzelecki.pl

31.03 Jolanta Bubak – Lange 7744017 86 jolanta.bubak-lange@powiatstrzelecki.pl

 

Inspektor Danych Osobowych - Sylwia Lechowicz, tel. 77 440 17 82,

e-mail : iod@powiatstrzelecki.pl

18.03.2020

25.03.2020

31.03.2020

Na skróty