Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Funkcjonowanie

Kontakt mailowy pod następującymi adresami w godzinach normalnej pracy Urzędu:

Naczelnik Wydziału Ewa Pinkawa ewa.pinkawa@powiatstrzelecki.pl,

Zastępca Naczelnika Iwona Wojciechowska w sprawach związanych ze szkolnictwem specjalnym oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich iwona.wojciechowska@powiatstrzelecki.pl

Inspektor Ewelina Burek w sprawach związanych ze szkolnictwem ponadpodstawowym oraz skierowaniami do MOW i MOS ewelina.burek@powiatstrzelecki.pl,

Inspektor Bernadetta Kaluza w sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny , Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich oraz w sprawach z zakresu sportu, kultury, ochrony zabytków bernadetta.kaluza@powiatstrzelecki.pl.

Kontakt telefoniczny w godzinach dyżurów tj. od 10.00 do 13.00

25 marca – tel. 77 44 01 772

26 i 27 marca tel. 77 44 01 771

30 i 31 marca tel. 77 44 01 770