powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Rozpoczął się remont kompleksowej przebudowy mostu w Grodzisku.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Grodzisko, w ciągu ul. Głównej.

Przebudowa mostu polega na rozbiórce istniejącego obiektu i jego odbudowie, bez zmiany lokalizacji i o parametrach zgodnych z obowiązującym przepisami.

Zakres prac obejmuje:

 • zabezpieczenie terenu pod mostem, w tym wód rzeki przed zanieczyszczeniem,
 • zabezpieczenie i przełożenie urządzeń i sieci obcych w pobliżu mostu,
 • rozbiórkę istniejącego mostu,
 • wykonanie żelbetowych fundamentów i ścian bocznych obiektu,
 • montaż konstrukcji stalowej z blachy falistej,
 • wykonanie zasypki gruntowej w obrębie konstrukcji stalowej z blachy falistej,
 • montaż elementów wyposażenie mostu,
 • odtworzenie nawierzchni drogowej na moście i dojazdach,
 • lokalne umocnienie dna potoku w obrębie mostu,
 • uporządkowanie terenu pod obiektem

Na ten czas droga powiatowa zostanie zamknięta dla ruchu, objazdy wyznaczono drogami powiatowymi oraz drogą krajową nr 94: Grodzisko – Borycz – Krośnica – Izbicko – Strzelce Opolskie ul. Cementowa i ul. 1 Maja – Rozmierka – Grodzisko.

87366215_2866656866723718_5110470036619788288_n.jpeg

Na skróty