powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przyjmuje od PRZEDSIĘBIORCÓW z województwa opolskiego w związku z ochroną miejsc pracy w następstwie wystąpienia COVID-19 wnioski na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, a także na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń.

Wnioski należy składać poprzez:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup…

Składanie wniosków w wersji elektronicznej przyspieszy bieg procedur

Wnioski można też wysyłać pocztą na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole lub osobiście w siedzibie WUP przy ul. Głogowskiej 25c – wejście od ul. Głogowskiej

Jednak z racji na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa ZALECAMY składanie wniosków bez osobistego kontaktu

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów do pobrania na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

Informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Wydziale ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Tel. 77 45 45 424; 77 45 45 425; 77 45 30 038

Dofinansowanie jest finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 

91405007_683150412435103_9139917897420767232_o.png

 

Źródło: http://www.facebook.com/WUPwOPOLU

Na skróty