powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Uprzejmie informujemy, że wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przedłuża się do 30 czerwca 2020 r.

Zmiana wprowadzona ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31 marca 2020 r. poz.568).

Na skróty