powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OSTRZEŻENIE NA TEMAT JAKOŚCI POWIETRZA

Poniżej komunikat / ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.

PDFWCZK_20042020093018.PDF (489,13KB)
 

 

Na skróty