powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Finansowanie z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem

Na skróty