Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Samorząd Promujący Zdrowie” to Powiat Strzelecki!

Konkurs „Samorząd Promujący Zdrowie” jest częścią Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”, który Quality Insitute realizuje od 2015 roku. W Programie wyróżniani są liderzy polskiego rynku ochrony zdrowia, jak również instytucje publiczne działające na rzecz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. Nasz samorząd powiatowy brał udział w konkursie, w tegorocznej edycji. Z przyjemnością możemy Pań­stwa poinformować, że dotarła do nas oficjalna decyzja po­twierdzająca nadanie Certyfikatu i Ty­tułu Laureata na rok 2020 Powiatowi Strzeleckiemu. Decyzja dotarła pocztą, bo w obecnych warunkach – stanu epide­micznego związanego z koronawiru­sem SARS-CoV-2 odwołano uroczystą Galę Finałową, przewidzianą na 27 kwietnia br. A właściwie nie odwoła­no, a przesunięto – ma się odbyć nie­zwłocznie po ustaniu stanu epidemii. Powiat Strzelecki ma prawo posługiwać się tytułem „Samorządu Pro­mującego Zdrowie” przez rok.

Brak opisu obrazka