powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Sprawozdanie za rok 2019

SPRAWOZDANIE  za rok 2019 z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019” oraz „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”

 

 

Na skróty