powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Sprzęt dla szkół za ponad 80 000,00 zł

Dzisiaj przekazano 28 laptopów oraz 12 twardych dysków dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki. Sprzęt otrzymali:

* Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich –19 laptopów

* Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Broniewskiego
w Strzelcach Opolskich – 5 laptopów

* Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem – 12 twardych dysków oraz 2 laptopy

* Zespół Placówek Oświatowych w Leśnicy – 2 laptopy

Sprzęt przekazano na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dodatkowo zostało zamówionych jeszcze 5 laptopów, które niezwłocznie po dostarczeniu zostaną przekazane do szkół. Powiat Strzelecki pozyskał na ten cel środki w wysokości 80.000,00 zł. Łączna wartość zakupionego i zamówionego sprzętu to kwota 80.748,27 zł. Pozostała część to środki własne Powiatu Strzeleckiego.

Cały sprzęt trafi do uczniów szkół, aby wspomóc najbardziej potrzebujących w realizacji zdalnego nauczania, które zgodnie z decyzją rządu potrwa do końca roku szkolnego 2019/2020.  

P1050253.jpeg

P1050250.jpeg

P1050248.jpeg

P1050242.jpeg

 

Na skróty