powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Realizacja projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

28 laptopów oraz 12 twardych dysków dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki przekazano na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Dodatkowo zostało zamówionych jeszcze 5 laptopów, które niezwłocznie po dostarczeniu zostaną przekazane do szkół. Powiat Strzelecki pozyskał na ten cel środki w wysokości 80.000,00 zł. Łączna wartość zakupionego i zamówionego sprzętu to kwota 80.748,27 zł. Pozostała część to środki własne Powiatu Strzeleckiego.

 

ZDALNA SZKOŁA plakat projekt.png

Na skróty